ทำเว็บไซต์ต้องเตรียมอะไรบ้าง

หน้าแรก

แน่นอนว่าหน้าแรก หรือ Home page เป็นหน้าที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ต้องเข้ามาเห็นเพราะฉะนั้นหน้านี้เป็นหน้าที่สามารถจัดเต็มกับข้อมูลบริการทั้งหมดที่เรามี แต่ยังไม่ต้องลงรายละเอียดบริการ แต่เน้นไปที่รายการทั้งหมดที่เรามีก่อน

แสดงบริการในหน้าแรก เราอาจจะใส่ข้อมูล เช่นบริการที่เรามีทั้งหมด หรือ ใส่ข้อความเพื่อยืนยันความเป็นมืออาชีพของเราเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นรายละเอียดคร่าวๆของบริการเรา

ส่วนของบริการ เราอาจจะแนะนำเบื้องต้น เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพ ยกตัวอย่าง

บริการทำเว็บไซต์
แล้วก็มีคำอธิบายเบื้องต้นว่าทำเกี่ยวกับอะไรบ้าง มีระบบอะไรที่น่าสนใจ

บริการออกแบบ
เรารับออกแบบเว็บไซต์ หรือ ครบคลุมถึงอะไรบ้าง

บริการดูแลเว็บไซต์
ดูแลเว็บไซต์ของคุณให้ปลอดภัย และอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ

โดยการยกตัวอย่างนั้นแนะนำให้ไม่เกิน 2-3 บรรทัดจะทำให้หน้าเว็บสวยและดูดีขึ้น

เกี่ยวกับเรา

หน้าเกี่ยวกับเราแน่นอนว่า เราอาจจะอธิบายว่าเราเป็นใคร ระยะเวลาในการประกอบกิจการหรือประสบการณ์ในการทำงาน ส่วนนี้ถ้าต้องการความน่าเชื่อถือเราอาจจะเพิ่มรูปบริษัท หรือสำนักงานเป็นต้น

สินค้า หรือบริการ

กรณีที่เป็นสินค้า

ให้นำสินค้าที่มีในเว็บไซต์มาจัดแสดง เรียงเป็นรายการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้อย่างง่าย

กรณีที่เป็นบริการ

เราอาจจะเขียนรายละเอียดบริการต่อยอดจากหน้าแรก โดยสามารถลงรายละเอียดลึก ครอบคลุมสิ่งที่เราทำทั้งหมด ในส่วนนี้ถ้ามีข้อความเยอะ เราสามารถแยกเป็นหน้าใหม่ได้ เช่น บริการ ซ่อมบ้าน, ต่อเติม, ออกแบบบ้าน แยกออกไปเป็น 3 หน้า และใส่ค่าบริการลงไปด้วย

ใส่ค่าบริการลงในเว็บไซต์

บทความ หรือผลงาน

กรณีเป็นบทความ
เราสามารถนำบทความมาเรียงเป็นรายการ เพื่อให้ลูกค้าเลือกเข้ามาอ่านเป็นความรู้ แถมยังมีผลต่อการทำ SEO เพื่อช่วยให้เว็บติดหน้าแรก Google ได้อีกด้วย

การแสดงผลของบทความ

กรณีเป็นผลงาน
เราสามารถลงผลงานที่เคยทำ หรือผลงานการทำงานกับบริษัทต่างๆ

ส่วนของการแสดงผลงาน

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อเราประกอบไปด้วย ข้อมูลที่อยู่, สถานที่ให้บริการ ถ้าเคยปักแผนที่ใน Google maps สามารถนำแผนที่มาวางได้เช่นกัน, เบอร์ติดต่อ เป็นต้น

สรุปเนื้อหา

สำหรับวิธีการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำเว็บไซต์นี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆให้เรานำไปต่อยอดในการออกแบบเว็บไซต์ของท่าน และอย่าลืมว่าข้อมูลที่กระชับ และอธิบายบริการนั้นควรมาจาก เจ้าของธุรกิจ เพราะท่านคือคนที่รู้จักงานและบริษัทดีที่สุดทำให้อธิบายได้ชัดเจนและลูกค้าจะเข้าถึงง่าย

สำหรับท่านใดที่เตรียมข้อมูลเว็บไซต์แล้ว แต่ยังหาทีมงานพัฒนาไม่ได้สามารถมาติดต่อ Nextstead เพื่อปรึกษาการจัดทำเว็บไซต์ได้เลยครับ