Project Description

ลูกค้า

ztaxi18

เทคโนโลยีที่ใช้

WordPress

ข้อมูลเว็บไซต์

ztaxi18 คือผู้ให้บริการให้เช่าแท็กซี่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ด้วยเงื่อนไขที่ไม่ยุ่งยาก ใครๆก็เช่าได้ รถสภาพดี ติดอุปกรณ์มาตรฐาน Taxi OK

ระบบภายในเว็บไซต์

  • รูปแบบเว็บไซต์แสดงข้อมูลบริการ
  • ดีไซน์ธีมเฉพาะทางให้เหมาะกับธุรกิจ
  • ดีไซน์ธีมแบบ Exclusive
  • รองรับการแสดงผลกับทุกหน้าจอ