Project Description

ลูกค้า

ชัวร์.com

เทคโนโลยีที่ใช้

WordPress

ข้อมูลเว็บไซต์

ชัวร์.com รับประเมินราคา และขายรถมือสอง พร้อมแบบฟอร์มประเมินราคารถออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ระบบภายในเว็บไซต์

  • ระบบแสดงรายละเอียดบริการ
  • แบบฟอร์มประเมินราคารถออนไลน์
  • ระบบเขียนและแสดงบทความ
  • ฟอร์มข้อมูลติดต่อทางอีเมล
  • ดีไซน์ธีมทันสมัยที่เหมาะกับธุรกิจ
  • ดีไซน์ธีมแบบ Standard
  • รองรับการแสดงผลกับทุกหน้าจอ