Project Description

ลูกค้า

ซาลาเปา ซั่งไห่

เทคโนโลยีที่ใช้

WordPress

ข้อมูลเว็บไซต์

ซาลาเปา ซั่งไห่ เติบโตมาจาก ร้านอาหารจีนเซี่ยงไฮ้ ภายใต้ชื่อ “ซั่งไห่ เสี่ยวหลงเปา”จากการตอบรับที่ดีของผู้บริโภคตลอดระยะเวลา 18  ปีที่ผ่านมา ด้วยการทำตลาดบนพื้นฐานของความแตกต่างทั้งในด้านของ อาหาร และบริการ

ระบบภายในเว็บไซต์

  • ฟอร์มข้อมูลติดต่อทางอีเมล
  • ดีไซน์ธีมทันสมัยที่เหมาะกับธุรกิจ
  • ดีไซน์ธีมแบบ Standard
  • รองรับการแสดงผลกับทุกหน้าจอ
ผลงานเว็บไซต์ salapaoshanghai