Project Description

ลูกค้า

Mango Queen Farm

เทคโนโลยีที่ใช้

WordPress

ข้อมูลเว็บไซต์

Mango Queen Farm สวนมะม่วงน้ำดอกไม้ จำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดพรีเมี่ยม

ระบบภายในเว็บไซต์

  • ระบบแคตตาล็อกแสดงสินค้า
  • ดูสินค้าและสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางอื่นๆ
  • ฟอร์มข้อมูลติดต่อทางอีเมล
  • ดีไซน์ธีมทันสมัยที่เหมาะกับธุรกิจ
  • ดีไซน์ธีมแบบ Standard
  • รองรับการแสดงผลกับทุกหน้าจอ