Project Description

ลูกค้า

Grand Gold

เทคโนโลยีที่ใช้

WordPress

ข้อมูลเว็บไซต์

Grand Gold Whitening & Firming Cream จำหน่ายสุดยอดนวัตกรรมนำส่งสารออกฤทธิ์ ด้วยอนุภาคนาโนทองคำ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและยา

ระบบภายในเว็บไซต์

  • ระบบขายสินค้าออนไลน์
  • ฟอร์มข้อมูลติดต่อทางอีเมล
  • ดีไซน์ธีมทันสมัยที่เหมาะกับธุรกิจ
  • ดีไซน์ธีมแบบ Standard
  • รองรับการแสดงผลกับทุกหน้าจอ