Project Description

ลูกค้า

บริษัท บี.พี.เค.อินโคเรีย เอเจนซี่ จำกัด

เทคโนโลยีที่ใช้

WordPress

ข้อมูลเว็บไซต์

บริษัท บี.พี.เค.อินโคเรีย เอเจนซี่ จำกัด บริษัทฯให้บริการ แลกเปลี่ยนเงินวอน สำหรับลูกค้าบริษัททัวร์ และผู้ประกอบการร้านค้าในเกาหลีใต้

ระบบภายในเว็บไซต์

  • ฟอร์มข้อมูลติดต่อทางอีเมล
  • ดีไซน์ธีมทันสมัยที่เหมาะกับธุรกิจ
  • ดีไซน์ธีมแบบ Premium
  • รองรับการแสดงผลกับทุกหน้าจอ
  • Plugin แปลงค่าเงิน วอน-ไทย
หน้าเว็บไซต์ BPK IN KOREA