Project Description

ลูกค้า

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

เทคโนโลยีที่ใช้

WordPress

ข้อมูลเว็บไซต์

AVAUTIS บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด จะ “เป็น Role Model ทำให้ 77 จังหวัด (77 ศูนย์) ของเด็กพิเศษ มีกิจการเป็นของตัวเอง และสร้างอนาคตให้เด็กพิเศษ” บริษัทฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างสุขให้สังคมด้วยการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

ระบบภายในเว็บไซต์

  • เว็บไซต์แสดงข้อมูลบริษัท
  • แสดงรายละเอียดบริการ
  • ตกแต่งหน้าเว็บไซต์ด้วยดีไซต์ทันสมัย
  • ดีไซน์ธีมแบบ Standard
  • ฟอร์มข้อมูลติดต่อทางอีเมล
  • รองรับการแสดงผลกับทุกหน้าจอ